Akademik Danışmanlık Hizmeti


MEDIHEALTH ACADEMY-Akademik Danışmanlık

Özgünlük, kalite, akademik etki, güçlü istatistik ve uygulanabilir çıkarımların yanında, bilimsel yayınların yabancı dilde yayın yapan akademik bir dergide yer alabilmesinin önemli, fakat çoğu zaman da göz ardı edilen diğer bir koşulu uygun akademik bir yazımdır. Bu konuda verdiğimiz hizmetler şu şekildedir:

Tercüme

Tamamen Türkçe yazılmış bir bilimsel yayınlarınız, dil uzmanlarımız tarafından İngilizce’ye büyük bir titizlikle çevrilmektedir. Sonrasında oluşturulan yeni metin ilgili bilimsel danışmanlarımızın görüşlerine sunulur ve gerekli yapı, içerik, dizgi ve düzen ile ilgili iyileştirmeler yapılarak son şeklini alır. Nihayetinde, son okumadan da geçen çevrilmiş makalenin dili kör değerlendirme (blind-review) yapılır ve derginin ilgili sayısında yayına hazır hale gelir.

Tam Metin Makale Desteği

Makale yayın süreci hipotez aşamasından başlayıp, etik onayın alınması, literatür taranması, çalışma grubunun oluşturulması, verilerin elde edilmesi, istatiksel değerlendirme, makalenin yazılması, makalenin düzenlenmesi, İngilizceye çevrilmesi, tabloların hazırlanması, görselleştirme, intihalin değerlendirilmesi, makalede olası düzeltmelerin yapılması (editing), makalenin son gözden geçirilmesi (proofreading), dergi seçimi/yüklenmesi ve makalenin kabulüne kadar giden zorlu bir süreçtir. Tam metin makale desteğinde bir makalenin tüm bu süreçlerinde interaktif olarak destek verilmektedir.

Makale Yazım ve Düzenleme Desteği

Makalenizin yazım ve düzenleme aşamasında istenilen şekilde destek verilmektedir. Bu destek istenilen bölümlerin yazılması, düzenlenmesi, İngilizceye çevrilmesi, tabloların hazırlanması, görselleştirmesi, intihalin değerlendirilmesi, paraphrasing (paragraf ya da cümle düzeltmesi), tam makale düzeltmesi (editing), son gözden geçirilmesi (proofreading) gibi hizmetleri içermektedir.

Editing (Tam Makale Düzeltmesi) ve Paraphrasing (Paragraf-Cümle Düzeltmesi)

Yazılan orijinal taslaklar bazen son okumadan daha fazlasını gerektirir. Bu durumda metin düzeltme süreciyle baştan sona elden geçirilir. Düzeltme; orijinal taslağın tekrar kurgulandığı ve kullanılan ifadelerin daha net, daha kesin ve olabildiğince etkili hale getirildiği bir iyileştirme aşamasıdır. Bu süreç; metindeki dağınıklığı azaltmak ve genel yapıyı düzene sokmak için sözcük ekleme-silme, cümleleri yeniden düzenleme, kullanılan dilin doğruluğunu sağlama, metinin genel akışını ve okunabilirliğini iyileştirme, içerik hakkında revizyonlar ve önerilerde bulunma ve son okumayı içinde barındıran bir süreçtir. Düzeltme sonrası metin, hedef kitle ve yayın için belirli akademik standartlar dahilinde hazır hale getirilir. Düzeltme işlemleri alanında yetkin dil uzmanlarımız tarafından ilgili yazar ve/veya bilimsel danışmanlarımız eşliğinde tamamen özgün bir şekilde icra edilir ve ortaya koyduğunuz bilimsel çalışmalar yabancı dilde akademik yazım standartlarına uygun hale getirilir.

Proofreading (Redaksiyon-Son Okuma)

İngilizce yazılmış çalışmalarınızın göremediğiniz hataları olabilir. Bu durumda orijinal metnin son okumadan geçmesi gerekir. Son okuma; dilbilgisi, yazım, noktalama işaretleri, kelime seçimi, biçimlendirmede tutarlılık ve doğruluk sağlamak için bir yazı parçasının son taslağını gözden geçirme sürecidir. Diğer yandan son okuma, düzeltme (editing) sırasında gözden kaçan veya ortaya çıkan hem küçük hem de büyük hataları bulmakla ilgilidir. Dil uzmanlarımız, belgenin son taslağının hiçbir dilbilgisi hatası (örneğin özne-fiil uyumu, yanlış kelime seçimleri, yanlış noktalama kullanımı ve yanlış heceleme), biçimlendirme uyumsuzluğu ve yazım yanlışı içermediğinden emin olur. Ayrıca, belgenin seçilen stil kılavuzuna uygun olması da sağlanır.

İntihal Azaltma

Bir makaledeki yüksek intihal en önemli etik problemlerden biridir. Bünyemizde makalenizdeki intihal oranı güvenilir intihal programları vasıtasıyla tespit edilir ve yüksek çıkması halinde sorunlu cümle ve paragraflar mana değişmeyecek şekilde dil uzmanları tarafından tekrar yazılır.

İstatistik Desteği

Bir makalede başarılı sonuçların en önemli dayanağı salpam bir istatiksel çalışmadır. İstatik uzmanlarımız Excel halindeki verilerinizi istediğiniz doğrultusunda analiz etmekte ve sonuçları tablo ve görsel olarak tarafınıza sunmaktadır.

Görsel Çizim Desteği

Görsel temini telif hakları nedeniyle önemli bir problemdir. Gerekirse grafikerlerimiz tarafından bilgisayarda görsel çizimi, grafik ve tablo çizim/hazırlama desteği verilebilir.

Akademik Kitap, Dergi, Proje Desteği

Akademik süreçteki önemli adımlardan biri de kitap, dergi ve projelerdir. Bünyemizde birçok kitap, dergi ve Tubitak projesi devam etmektedir. Bu konuda ihtiyacınız olan her şey akademisyen doktorlarımız tarafından interaktif olarak cevaplanmaktadır.

Tez yazım, Sözlü Sunum ve Poster Desteği

Akademik süreçteki diğer önemli adımlarda tez, sözlü sunum ve poster hazırlamadır. Bu süreçlerde ihtiyacınız olan her şey akademisyen doktorlarımız tarafından interaktif olarak yanıtlanmaktadır.

mhatranslate@gmail.com