MediHealth Academy Dergi Sistemi


MediHealth Academy Dergi Sistemi ile aşağıdaki hizmetlere erişebilirsiniz. 

- Standart Web Sayfası 

- Online Yazı Kabulü ve Makale Değerlendirme Sistemi 

- Editöryal Sekretarya 

- Kaynak Kontrolü 

- İntihal Kontrolü 

- Dizgi, Mizanpaj 

- Dizgi Düzeltme Kontrolü 

- Dergi Duyuruları 

- DOI Hizmetleri 

- EOI Hizmetleri 

- ISSN İşlemleri 

- Danışmanlık Hizmetleri 

- Ulusal İndeks Başvuruları 

- Uluslararası İndeks Başvuruları 

- Danışmanlık Hizmetleri 

- İngilizce Dil Kontrolü 

- İstatistik Kontrolü 

- Dergi Basım  

- Dergi Dağıtım  

- Web Sayfası İlave Düzeltmeler İçin 

- Web sitesi Domain (alan adı) alma 

- Web sitesi Hosting (barındırma) hizmeti 

 

 

MediHealth Academy Dergi Sistemi ile Profesyonel yayıncılık Hizmeti sunuyoruz 

Bilimsel dergiler için profesyonel yayıncılık hizmeti; makale başvuru sistemi, hakem değerlendirmesi, editöryal karar alınmasından başlayarak baskı ve dağıtım aşamasına kadar süren, geniş kapsamlı, sürekli yenilenen ve gelişen bir hizmettir. Bu süreçteki hedef, tüm aşamaların online, teknolojik sistem ile yürütülmesi ve objektif olarak uygulanarak bilimselliğe bağlı kalınmasıdır. Sonuçta bilimsel verileri içeren bilgilerin kolaylıkla yayın hayatlarına başlaması ve devam etmeleri için gereken kolaylığın sağlanması ve süreçte kalitenin yüksekte tutularak sonuca ulaşılmasıdır.  Yayınlarımızın yayın kalitesini arttırmak için uluslararası organizasyonların bilimsel dergiler için belirlediği etik kurallar çerçevesinde kalarak yayınlarımızın uluslararası indekslerde yer almasını sağlamak, bu sayede etki faktörlerini arttırarak en iyi kaliteyi yakalamaktır. 

 

Temel MHA Yayıncılık Sistemini Kullanmaya Başlayabilirsiniz. 

İlk aşamadaStandart Web sayfası, Online Yazı Kabulü ve Makale Değerlendirme Sistemini almış olacaksınız. Böylece derginize ait standart bir web sayfası ara yüzüne sahip olacaksınız. Ayrıca dergiye makale başvuru sistemi tarafınıza verilecektir. Böylece Online Yazı Kabulü ve Makale Değerlendirme Sistemi yapabilecek ve makale sonucu hakkında karar verip makaleyi yayına hazır hale getirebileceksiniz. 

 

Diğer hizmetler ve bu yıla özel kampanyalı hizmet bedellerini öğrenmek için bize ulaşın… 

Email: journalsystem@medihealthacademy.com 

Tel: 0 312 349 77 77