İngilizce Dil Danışmanlığı


Özgünlük, kalite, akademik etki, güçlü istatistik ve uygulanabilir çıkarımların yanında, bilimsel yayınların yabancı dilde yayın yapan akademik bir dergide yer alabilmesinin önemli, fakat çoğu zaman da göz ardı edilen diğer bir koşulu uygun akademik bir yazımdır. Bu konuda verdiğimiz hizmetler şu şekildedir:

Çeviri

Tamamen Türkçe yazılmış bilimsel yayınlarınız, dil uzmanlarımız tarafından İngilizceye büyük bir titizlikle çevrilmektedir. Sonrasında oluşturulan yeni metin ilgili bilimsel danışmanlarımızın görüşlerine sunulur ve gerekli yapı, içerik, dizgi ve düzen ile ilgili iyileştirmeler yapılarak son şeklini alır. Nihayetinde, son okumadan da geçen çevrilmiş makalenin dili kör değerlendirme (blind review) yapılır ve derginin ilgili sayısında yayına hazır hale gelir.

Proofreading (Redaksiyon- Son okuma)

İngilizce yazılmış çalışmalarınızın göremediğiniz hataları olabilir. Bu durumda orijinal metnin son okumadan geçmesi gerekir. Son okuma; dilbilgisi, yazım, noktalama işaretleri, kelime seçimi, biçimlendirmede tutarlılık ve doğruluk sağlamak için bir yazı parçasının son taslağını gözden geçirme sürecidir. Diğer yandan son okuma, düzeltme (editing) sırasında gözden kaçan veya ortaya çıkan hem küçük hem de büyük hataları bulmakla ilgilidir. Dil uzmanlarımız, belgenin son taslağının hiçbir dilbilgisi hatası (örneğin özne-fiil uyumu, yanlış kelime seçimleri, yanlış noktalama kullanımı ve yanlış heceleme), biçimlendirme uyumsuzluğu ve yazım yanlışı içermediğinden emin olur. Ayrıca, belgenin seçilen stil kılavuzuna uygun olması da sağlanır.

Editing

(Düzeltme) Yazılan orijinal taslaklar bazen son okumadan daha fazlasını gerektirir. Bu durumda metin düzeltme süreciyle baştan sona elden geçirilir. Düzeltme; orijinal taslağın tekrar kurgulandığı ve kullanılan ifadelerin daha net, daha kesin ve olabildiğince etkili hale getirildiği bir iyileştirme aşamasıdır. Bu süreç; metindeki dağınıklığı azaltmak ve genel yapıyı düzene sokmak için sözcük ekleme-silme, cümleleri yeniden düzenleme, kullanılan dilin doğruluğunu sağlama, metinin genel akışını ve okunabilirliğini iyileştirme, içerik hakkında revizyonlar ve önerilerde bulunma ve son okumayı içinde barındıran bir süreçtir. Düzeltme sonrası metin, hedef kitle ve yayın için belirli akademik standartlar dahilinde hazır hale getirilir. Düzeltme işlemleri alanında yetkin dil uzmanlarımız tarafından ilgili yazar ve/veya bilimsel danışmanlarımız eşliğinde tamamen özgün bir şekilde icra edilir ve ortaya koyduğunuz bilimsel çalışmalar yabancı dilde akademik yazım standartlarına uygun hale getirilir.

mhacademytranslate@gmail.com