Announcements

TR - EN
Yayıncılık - MediHealthAcademy Kurumsal Web Sitesi
Awesome Image

İç Hastalıkları

Başeditör : Aydın ÇİFCİ
Editörler : Mehmet Sinan DAL, Mehmet Emin DEMİR , Alpaslan TANOĞLU, Şakir Özgür KEŞKEK
Organizasyon: MediHealth Academy
Yayınevi: Hipokrat  
Barkod : 
ISBN : 978-625-7399-56-2
Sayfa Sayısı : 3830
Ürün Ebatı : 19,5x27,5
Dil : Türkçe
Kağıt/Renk : 
Baskı Sayısı : 1
Cilt Sayısı : 2
Baskı Yılı : 2022
Kapak/Renk : 

  • Preface
  • Cover & Contents
  • Sample Part

İÇ HASTALIKLARI Güncel Tanı ve Tedavi kitabı MediHealth Academy ekibi tarafından organize edilmiş, daha önce pek çok kitapta editörlük yapmış alanında yetkin akademisyen hekimler tarafından planlanmış; birbirinden değerli çok sayıda yazarın katkısı ile ortaya çıkmış bir eserdir. Bu kitabın iç hastalıkları ve aile hekimliği uzmanları, araştırma görevlileri başta olmak üzere tüm hekimlerin ve klinik stajlara başlamış tıp öğrencilerinin ihtiyaçlarına 
da cevap vereceğini düşündüğümüz, günlük pratikte karşılaşılan sorunların çözümünde yol gösterecek ana kaynak eser olması hedeflenmiştir. Kitabın içeriğini belirlerken ilgili branş hekimleri ile yoğun istişareler yapılmış, hekimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir eser ortaya çıkması için çaba gösterilmiştir. 

Günümüzde hastaların hekimlerden beklentisi artmaktadır. Her hekimin kendisi ile ilgili alana baktığı, ancak hiç kimsenin hastaya bütüncül bakmadığı durumda verimli bir hasta takibi mümkün değildir. Bir ya da daha fazla karmaşık akut ya da kronik hastalığı olan kişilerin hem hastane hem de toplumdaki bakımından sorumlu olan kapsayıcı bir tıbbi disipline ihtiyaç vardır. Hastalar her hastalığı için ayrı hekime gitmek yerine, tek bir hekim ile muhatap olup onun kendisini takip etmesini, tedavisini planlamasını, gerekirse de diğer branş hekimlerine göndermesini talep etmektedir. Bu aşamada iç hastalıkları uzmanları ve aile hekimleri koordinatör hekimler olarak ön plana çıkmaktadır. 

Kitapta hastaya bütüncül yaklaşımın önemi gözetilerek bütüncül bir yaklaşım esas alınmış ve kapsamı geniş tutulmuştur. Bu nedenle kitabı planlarken sadece iç hastalıklarının genel dahiliye ve yandal branşları değil, iç hastalıkları hekimlerinin sıklıkla karşılaştığı, tanı-tedavisinde rol aldığı ana branşlar olan göğüs hastalıkları, kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi branşların yanısıra iç hastalıkları ile iç içe olan dermatoloji, fizik tedavi, göz hastalıkları, 
nöroloji, psikiyatri ve radyolojiye, ayrıca klinik nütrisyon, toksikoloji, laboratuvar gibi bölümlere ve tıp eğitimine yer verilmiştir. Bu şekilde klinik pratikte ayaktan hasta takibi yapan hekimler, iç hastalıkları ile aile hekimliği uzmanları ve asistanları, tıp öğrencileri başta olmak üzere iç hastalıklarına ilgi duyan tüm hekimlere hitap eden ve ihtiyaçlarına cevap veren bir eser ortaya çıkartılması amaçlanmış ve 3 ciltten oluşan bu kapsamlı eser ortaya çıkmıştır. Kitabın planlanması ve başlanmasından sizlere ulaşana kadar geçen yaklaşık 2 yıllık sürede tıp alanında yeni bilgiler, değişiklikler ortaya çıkmış olabileceği düşünülerek baskı öncesi bölümler yazarlar tarafından tekrar gözden geçirilmiştir.
Başta beni yetiştiren annem ve babam olmak üzere, bu kitabın ortaya çıkma aşamasında yoğun bir çalışma temposunda olmama ve onlara ayırmam gereken zamanın büyük kısmını kitap için harcamama rağmen bana desteğini hiç esirgemeyen sevgili eşim Özlem ÜRPEK ÇİFCİ, benimle aynı yoldan giderek Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenimine devam eden ve kitap projelerinde fikirleriyle bize yeni ufuklar açan büyük oğlum Arda ÇİFCİ'ye, 
kitap tasarımlarındaki önerileriyle bizlere önemli katkısı olan küçük oğlum Eray ÇİFCİ'ye minnettarım.

Kitabın planlanma ve hazırlanma aşamasının her anında büyük emekleri olan editörler Doç. Dr. Mehmet Sinan DAL, Doç. Dr. Mehmet Emin DEMİR, Doç. Dr. Alpaslan TANOĞLU, Prof. Dr. Şakir Özgür KEŞKEK'e, paylaştığı önemli fikirlerle kitabın şekillenmesinde büyük katkısı olan Prof. Dr. Murat KEKİLLİ'ye, birbirinden değerli bölüm editörleri ve her bölümde emeği olan yazarlara, kitabın dizgisini yapan MediHealth Academy ekibinden 
Fatih Şamil ULUDAĞ ile Dilaver Emin KORKMAZ'a ve koordinasyonu sağlayan MediHealth Academy'den yayın koordinatörü Meryem YAVUZ'a kitabın değerli meslektaşlarımıza ulaşması için verdikleri katkılardan dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca kitabın oluşturulması sırasında katkıda bulunan, baskısını yapan, dağıtımını sağlayan, herhangi bir aşamada katkısı olan herkese, kitabın okuyuculara ulaşmasını sağlayan Hipokrat Kitabevi ve sahibi Ali ÇELİK beye en içten teşekkürlerimi iletiyorum.

Prof. Dr. Aydın ÇİFCİ
ANKARA, 2022

Choose Your Color
_Footer